CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tiến sĩ: Quách An Bình

Năm sinh: 1984

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: quachanbinh@dntu.edu.vn

Thạc sĩ: Lê Bình Mỹ

Năm sinh: 1983

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Email: lebinhmy@dntu.edu.vn

Nguyễn Di Khánh

Năm sinh: 1984

Chúc vụ: Phó trưởng phòng

Email: nguyendikhanh@dntu.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenthihoa@dntu.edu.vn

Trần Thị Phượng

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên

Email: tranthiphuong@dntu.edu.vn

Ngô Thị Phương Nga

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên

Email: ngothiphuongnga@dntu.edu.vn

 

Nguyễn Thu Hằng

Năm sinh: 1986

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenthuhang@dntu.edu.vn

 Vũ Thị Thanh Thủy

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Chuyên viên

Email: vuthithanhthuy@dntu.edu.vn
   
 Nguyễn Vũ Hoàng Oanh

Năm sinh: 1988

Chức vụ: Chuyên viên

Email: nguyenvuhoangoanh@dntu.edu.vn

Bùi Ngọc Tiến

Năm sinh: 1984

Chúc vụ: Chuyên viên

Email: buingoctien@dntu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 9
Hôm qua: 130
Tổng cộng: 4462543