Sinh viên click vào Mã phòng thi để xem chi tiết

TT Học phần Mã học phần Mã phòng thi Ngày thi - Giờ thi
   Quản trị doanh nghiệp 33.45025  579 771 104  24/03/2020   7h30
   Thiết kế Web 890.45070  577 899 544  24/03/2020  7h30 
   Thiết kế Web  890.45071 577 340 571  24/03/2020  7h30 
   Hành vi tổ chức 2790.45274  577 252 038  24/03/2020  7h30 
   Thiết kế Web 890.45073  577 283 910  24/03/2020  9h45 
   Thiết kế Web  890.45074 572 613 602  24/03/2020  9h45 
   Pronunciation 2  2640.44746 578 797 747  24/03/2020  9h45 
   Pronunciation 2 2640.44747  578 777 244  24/03/2020  9h45 
   Pronunciation 2 2640.44748  578 179 475  24/03/2020  9h45 
   Pronunciation 2 2640.44742  578 004 311  24/03/2020  9h45 
   Pronunciation 2 2640.44743  576 205 414  24/03/2020  9h45 
   Pronunciation 2 2640.44749  575 338 086  24/03/2020  9h45 
   Hành vi tổ chức  2790.45271 579 336 746  24/03/2020  13h00 
   Quản trị doanh nghiệp 33.45026  573 033 265  24/03/2020   13h00
   Thiết kế Web 890.45072  578 004 311  25/03/2020  7h30 
   Thiết kế Web 890.45075   576 205 414 25/03/2020   9h45
   Kỹ thuật lập trình  850.45063  575 338 086 26/03/2020  13h00 
  Kỹ thuật lập trình  850.45064  578 179 475 26/03/2020  15h15
           
           
           
           

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 27
Hôm qua: 69
Tổng cộng: 4372489