Quy định về khiếu nại và phúc khảo Điểm

1.   Giải quyết thắc mắc, khiếu nại

Sinh viên học sinh được quyền khiếu nại về kết quả học tập và được xem xét, giải quyết trong thời hạn qui định. Không xem xét, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại sau thời hạn quy định.

a. Khiếu nại điểm đánh giá quá trình

Sinh viên trình bày khiếu nại với giảng viên trong thời gian học. Giảng viên giảng dạy có trách nhiệm giải quyết ngay trong thời gian giảng dạy. Cụ thể:

-     Giải thích cho sinh viên nếu ý kiến khiếu nại là sai.

-     Điều chỉnh lại điểm và công bố điểm điều chỉnh nếu ý kiến khiếu nại là đúng.

Không giải quyết các khiếu nại của sinh viên về điểm giữa kỳ, điểm thường xuyên, điểm tiểu luận khi hết thời hạn khiếu nại (03 ngày kể từ ngày kết thúc học phần).

b. Khiếu nại điểm thi cuối kỳ

-     Ngay sau khi phát hiện điểm thi cuối kỳ có sai lệch, sinh viên ngay lập tức yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh bằng cách điền phiếu yêu cầu điều chỉnh (mẫu tại website của phòng Đào tạo - Khảo thí), nộp tại Phòng Đào tạo - Khảo thí. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Phòng Đào tạo - Khảo thí kiểm tra và trả lời sinh viên.

-     Nếu thông tin của sinh viên là sai, giảng viên giải thích để sinh viên rõ.

-     Nếu thông tin của sinh viên là đúng, giảng viên phải làm giấy đề nghị điều chỉnh điểm theo quy định.

-     Thời hạn khiếu nại điểm thi sau 05 ngày kể từ ngày công bố điểm thi.

2.   Phúc khảo bài thi kết thúc học phần

Sinh viên được quyền làm đơn phúc khảo về điểm thi (mẫu đơn tại website phòng Đào tạo DNTU, mục biểu mẫu) trong vòng 10 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi kết thúc học phần, quá thời gian quy định trên sinh viên sẽ không được giải quyết việc phúc khảo về điểm thi kết thúc học phần. Quy trình phúc khảo:

Bước 1: Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tại Phòng Kế hoạch - Tài chính và nộp đơn phúc khảo tại Phòng Đào tạo - Khảo thí

Bước 2: Phòng Đào tạo - Khảo thí tổng hợp đơn phúc khảo của sinh viên và lập danh mục phúc khảo bài thi chuyển cho Khoa chuyên môn.

Bước 3: Trưởng bộ môn của khoa chuyên môn quản lý môn học có trách nhiệm cử giảng viên đến phòng chấm bài (do phòng Đào tạo -Khảo thí phối hợp với Khoa chuyên môn bố trí) chấm phúc khảo bài thi cho sinh viên (giảng viên đã chấm lần 01 không được chấm phúc khảo).

Bước 4: Kết quả chấm phúc khảo bài thi phải được lập biên bản chấm phúc khảo (theo mẫu của phòng Đào tạo - Khảo thí). Trường hợp nếu có chênh lệch điểm (từ 1 điểm trở lên) so với điểm lần 1 thì Trưởng bộ môn và giảng viên chấm phúc khảo cùng thống nhất điểm phúc khảo. Điểm phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng của bài thi kết thúc học phần. Phòng Đào tạo - Khảo thí thực hiện việc điều chỉnh điểm phúc khảo nếu có chênh lệch so với điểm ban đầu.

Bước 5: Phòng Đào tạo - Khảo thí tổng hợp biên bản chấm phúc khảo, kết quả chấm phúc khảo sẽ được gửi về phòng Đào tạo - Khảo thí và công bố trên Website của Nhà trường chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đơn của sinh viên. Quá thời gian trên phòng Khảo thí sẽ không nhận đơn và sinh viên sẽ không được giải quyết việc phúc khảo điểm thi kết thúc học phần.

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 5
Hôm nay: 87
Hôm qua: 124
Tổng cộng: 4427469