Kiểm tra, đánh giá và xử lý kết quả học tập

1.   Quy định chung:

- Sinh viên phải học, kiểm tra và thi đúng lớp học phần đã đăng ký. Trước mỗi kỳ thi, sinh viên kiểm tra đối chiếu lại lịch thi của mình trên website http://sv.dntu.edu.vn. Nếu vì một lý do chưa rõ sinh viên không có tên trong danh sách tại phòng thi thì sinh viên phải lập tức liên hệ với Khoa chủ quản để xin xem xét, tìm nguyên do. Nghiêm cấm cán bộ coi thi tự ý thêm tên sinh viên vào danh sách phòng thi (danh sách sinh viên dự thi phải được xuất từ phần mềm quản lý học vụ).

- Khi đến dự thi sinh viên bắt buộc phải mang theo thẻ SV để xuất trình cho cán bộ coi thi khi vào phòng thi. Trường hợp quên thẻ SV phải xuất trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh và viết cam kết; ngoài hai trường hợp trên SV không được dự thi; Trong trường hợp đặc biệt SV phải làm thủ tục xác nhận của Phòng thanh tra ĐBCLGD - QLHSSV trước giờ thi 30 phút. Nếu mất thẻ phải làm thủ tục cấp chứng nhận tạm thời và cấp thẻ mới.

- Sinh viên chưa đóng học phí thì không được kiểm tra giữa kỳ, thường kỳ hoặc làm tiểu luận cũng như thi kết thúc học phần và phải nhận điểm F ở học phần chưa đóng học phí.

2.   Kiểm tra đánh giá

- Lịch kiểm tra thường kỳ, giữa kỳ được giảng viên phụ trách học phần công bố trước lớp học phần ít nhất 01 tuần trước khi bắt đầu kiểm tra (nếu làm tiểu luận hoặc bài tập lớn thì giảng viên phải thông báo cho sinh viên biết trong buổi học đầu tiên của học phần); Lịch thi kết thúc học phần chi tiết được công bố trên website (http://sv.dntu.edu.vn) ít nhất 01 tuần trước khi thi, sinh viên chú ý theo dõi.

- Điểm kiểm tra định kỳ do giáo viên công bố trên lớp, nếu có khiếu kiện về điểm, sinh viên trình bày để giảng viên giải quyết hạn chót sau khi kết thúc học phần 03 ngày. Phòng Đào tạo - Khảo thí không nhận đơn xin phúc khảo điểm kiểm tra thường kỳ và giữa kỳ, chỉ xem xét đơn khiếu nại về nhập điểm sai.

- Sinh viên thi kiểm tra thường kỳ hoặc giữa kỳ không đạt (< 4 thang điểm 10) vẫn tiếp tục học cho đến khi thi kết thúc học phần. Trước khi thi kết thúc học phần, những sinh viên có thái độ học tập tốt, chuyên cần sẽ được giảng viên giảng dạy học phần đó quyết định việc kiểm tra lại và cho thi kết thúc học phần hay cấm thi.

3.   Thi kết thúc học phần

- Sinh viên nghỉ học quá 20% số tiết quy định cho mỗi học phần thì không được dự thi kết thúc học phần và phải đăng ký học lại học phần đó.

- Trước mỗi kỳ thi, sinh viên kiểm tra đối chiếu lại lịch thi của mình trên website http://sv.dntu.edu.vn. Nếu sinh viên không có tên trong danh sách tại phòng thi thì sinh viên phải lập tức liên hệ với Khoa chủ quản để xin xem xét, tìm nguyên do. Nghiêm cấm cán bộ coi thi tự ý thêm tên sinh viên vào danh sách phòng thi (danh sách sinh viên dự thi phải được xuất từ phần mềm quản lý học vụ).

- Thi kết thúc học phần chỉ được thi một lần, những sinh viên không đạt và những sinh viên không được dự thi kết thúc học phần thì phải đăng ký học lại từ đầu học phần đó cùng với các lớp khoá sau hoặc các lớp học phần được mở thường xuyên.

- Hệ vừa làm vừa học, hệ liên thông được phép đăng ký học lại chung với các lớp chính quy cùng bậc và ngược lại, nhưng số tín chỉ của học phần đó phải giống nhau. Trường hợp có một số học phần ở bậc đại học và cao đẳng có nội dung và số tín chỉ giống nhau thì giữa các bậc được học chung với nhau trong một lớp học phần.

- Để tạo điều kiện cho những sinh viên học cải thiện hoặc học lại có thể mở lớp học phần với sĩ số tối thiểu là 15 sinh viên nhưng chỉ trong trường hợp học kỳ đó và học kỳ tiếp theo không có lớp học phần này. Các khoa đào tạo thông báo để sinh viên đăng ký, khi đủ sĩ số khoa đào tạo đề nghị Phòng Đào tạo - Khảo thí cho mở lớp học phần. Tuy nhiên, việc xin mở lớp học phần loại này phải có lý do chính đáng. Những trường hợp đặc biệt do không mở được lớp học phần thì xin ý kiến Hiệu trưởng để giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Nếu điểm thi kết thúc học phần < 4 (thang điểm 10) thì điểm tổng kết học phần lấy bằng điểm thi kết thúc học phần (theo Quy chế học vụ DNTU).

- Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi và phải nhận điểm F. Trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng sẽ được xem xét cho thi cùng với khóa sau mà không phải học lại, trường hợp đặc biệt này sinh viên phải nộp đơn hoãn thi kết thúc học phần về Phòng Đào tạo - Khảo thí  (có các minh chứng kèm theo đơn, mẫu đơn xin hoãn thi tại website Phòng Đào tạo). Thời gian nộp đơn trước 07 ngày thi, trong trường hợp đặc biệt không quá 02 ngày kể từ ngày bỏ thi. Sinh viên phải chủ động liên hệ về Phòng Đào tạo - Khảo thí vào các kỳ thi kế tiếp để đăng ký dự thi với khóa sau, (đơn hoãn thi có giá trị trong vòng 1 năm).

Thủ tục hoãn thi kết thúc học phần như sau:

Bước 1: Sinh viên tải mẫu đơn xin hoãn thi kết thúc học phần tại website của phòng đào tạo  (mục biểu mẫu) và gửi về Phòng Đào tạo - Khảo thí  trong thời hạn quy định nêu trên.

Lưu ý: Kèm theo đơn là các giấy tờ minh chứng lý do xin hoãn thi. (giấy tờ minh chứng phải có đóng dấu của doanh nghiệp (mộc tròn) nếu đi công tác, hoặc giấy tờ khám chữa bệnh nếu bị bệnh,…).

Bước 2: Phòng Đào tạo - Khảo thí xem xét trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn

+ Trường hợp đơn không đúng quy định: Trả lại đơn cho sinh viên;

+ Trường hợp đơn đúng quy định:  Phòng Đào tạo xét duyệt theo quy định.


Bước 3: Phòng Đào tạo - Khảo thí trả lời kết quả

+ Trường hợp đơn không đúng quy định: Phòng Đào tạo - Khảo thí trả kết quả qua mục chia sẻ trên trang htt://sv.dntu.edu.vn

+ Trường hợp đơn đúng quy định: Phòng Đào tạo - Khảo thí trả kết quả qua mục chia sẻ trên trang htt://sv.dntu.edu.vn

 

Bước 4: Sinh viên làm đơn bổ sung dự thi

+ Đơn hoãn thi có giá trị trong vòng 01 năm

+ Sinh viên chủ động liên hệ về Phòng Đào tạo - Khảo thí vào các học kỳ kế tiếp để được bổ dụng dự thi theo quy định.


Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 6
Hôm nay: 98
Hôm qua: 124
Tổng cộng: 4427480