Biểu mẫu

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU QUY CHẾ MỘT CỬA

  TT

Nội dung công việc

Đăng ký

Biểu mẫu

Thời gian tối đa trả kết quả

    1                  

Tư vấn sinh viên, phụ huynh về quy chế học vụ

- Online

- Trực tiếp

 

 

    2                  

Tư vấn sinh viên quy định về đánh giá kết quả học tập

- Online

- Trực tiếp

 

 

    3                  

Tư vấn sinh viên quy định về công tác HSSV

- Online

- Trực tiếp

 

 

    4                  

Giải đáp các thắc mắc của sinh viên, phụ huynh

- Online

- Trực tiếp

 

 

    5                  

Cấp lại mật khẩu  (*) (password)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-05

10 phút

    6                  

Điều chỉnh thông tin sinh viên

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-06

10 phút

    7                  

Làm thẻ sinh viên (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-07

02 tuần

    8                  

Xin chuyển trường (chuyển đến)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-08

02 ngày

    9                  

Chuyển lớp danh nghĩa

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-09

30 phút

  10                

Chuyển lớp học phần

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-10

10 phút

  11                

Chuyển ngành học

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-11

01 ngày

  12                

Đăng ký lớp học phần

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-12

30 phút

  13                

Hủy đăng ký học phần

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-13

30 phút

  14                

Đăng ký học bổ sung

- Online

- Trực tiếp

 

30 phút

  15                

Đăng ký học thay thế

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-15

30 phút

  16                

Xin chuyển điểm / miễn học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-16    BM-PDT-16

10 ngày

  17                

Xin hoãn thi kết thúc học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-17

02 ngày

  18                

Xin thi lại kết thúc học phần (áp dụng cho trường hợp hoãn thi được duyệt, đơn gửi trước ngày thi 01 tuần)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-18

01 ngày

  19                

Đơn xin bổ sung thi cuối kỳ (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-19

01 ngày

  20                

Xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-20

10 ngày

  21                

Bảo lưu kết quả học tập và xét thủ tục xin học lại (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-21

02 ngày

  22                

Đề nghị xác nhận học phí (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-22

01 ngày

  23                

Đăng ký học cải thiện

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-23

30 phút

  24                

Xác nhận lịch học (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-24

01 ngày

  25                

Đơn xin gia hạn học phí

- Trực tiếp

BM-PDT-25

05 ngày

  26                

Cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-26

01 ngày

  27                

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-27

01 ngày

  28                

Cấp chứng chỉ các loại

- Online

- Trực tiếp

 

01 ngày

  29                

Cấp bản sao văn bằng chứng chỉ (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-29

01 ngày

  30                

Cấp bảng điểm quá trình (*)

- Online

- Trực tiếp

 

01 ngày

  31                

Cấp bảng điểm tốt nghiệp (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-31

01 ngày

  32                

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-32

01 ngày

  33                

Xin học môn học thay thế

- Online

- Trực tiếp

 

03 ngày

  34                

Cấp giấy giới thiệu thực tập

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-34

01 ngày

  35                

Xác nhận sinh viên (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-35

01 ngày

  36                

Xác nhận vay vốn

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-36

02 ngày

  37                

Xác nhận cấp bù tiền miễn giảm học phí

- Online

- Trực tiếp

 BM-PDT-37

02 ngày

  38                

Xác nhận sổ ưu đãi trong giáo dục

- Online

- Trực tiếp

 BM-PDT-38

02 ngày

  39                

Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-39

 

  40                

Đăng ký xét tốt nghiệp (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-40

theo lịch thông báo trên website

  41                

Xin miễn và công nhận chứng chỉ (*)

- Trực tiếp

BM-PDT-41

02 ngày sau khi đã có kết quả xác minh của đơn vị cấp chứng chỉ

  42

Xác nhận miễn giảm học phí

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-42

 

  43

Đơn xin học lại

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-43

 

  44

Đơn xin xác nhận dân tộc

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-44 

 

  45

Đơn yêu cầu được thôi học.

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-45

 

 

  46

Đơn xin xác nhận hạnh kiểm

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-46

 

 

  47

Đơn đăng ký tham gia chương trình khuyến học

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-50

 

 

  48

Đề nghị vay vốn quỹ khuyến học và khởi nghiệp

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-51

 

 

  49

Bản cam kết vay vốn quỹ khuyến học và khởi nghiệp

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-52

 

 

  50

Hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-53

 

 

  51

Đơn xin xác nhận tốt nghiệp

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-54

 

 

  52

Đơn  xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-55

 

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 4
Hôm nay: 107
Hôm qua: 119
Tổng cộng: 4215223