Biểu mẫu

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU QUY CHẾ MỘT CỬA

  TT

Nội dung công việc

Đăng ký

Biểu mẫu

Thời gian tối đa trả kết quả

    1                  

Tư vấn sinh viên, phụ huynh về quy chế học vụ

- Online

- Trực tiếp

 

 

    2                  

Tư vấn sinh viên quy định về đánh giá kết quả học tập

- Online

- Trực tiếp

 

 

    3                  

Tư vấn sinh viên quy định về công tác HSSV

- Online

- Trực tiếp

 

 

    4                  

Giải đáp các thắc mắc của sinh viên, phụ huynh

- Online

- Trực tiếp

 

 

    5                  

Đề nghị cấp lại mật khẩu  (*) (password)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-05

10 phút

    6                  

Đề nghị điều chỉnh thông tin sinh viên

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-06

10 phút

    7                  

Đề nghị làm thẻ sinh viên (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-07

02 tuần

    8                  

Đơn xin chuyển trường (chuyển đến) (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-08

02 ngày

    9                  

Đơn xin chuyển lớp (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-09

30 phút

  10                

Đơn xin chuyển lớp học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-10

10 phút

  11                

Đơn xin chuyển ngành học (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-11

01 ngày

  12                

Đề nghị đăng ký lớp học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-12

30 phút

  13                

Đơn xin hủy đăng ký học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-13

30 phút

  14                

Đăng ký học bổ sung (*)

- Online

- Trực tiếp

 

30 phút

  15                

Đơn xin đăng ký học phần thay thế (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-15

30 phút

  16                

Đơn xin chuyển điểm (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-16   

10 ngày

  17                

Đơn xin hoãn thi kết thúc học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-17

02 ngày

  18                

Đơn xin bổ sung thi cuối kỳ (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-18

01 ngày

  19                

 Đơn xin xác nhận tốt nghiệp (*)

 

- Trực tiếp

 

 

  20                

Đề nghị phúc khảo điểm thi kết thúc học phần (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-20

7 ngày

  21                

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu KQHT (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-21

02 ngày

  22                

Đề nghị xác nhận học phí (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-22

01 ngày

  23                

Đề nghị học cải thiện (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-23

30 phút

  24                

Đề nghị cấp giấy xác nhận lịch học (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-24

01 ngày

  25                

Đơn xin gia hạn học phí (*)

- Trực tiếp

BM-PDT-25

 05 ngày

 

  26                

Đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn tất chương trình học (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-26

01 ngày

  27                

Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-27

01 ngày

  28                

 Cấp chứng chỉ các loại (*)

- Trực tiếp

 

 theo lịch cấp thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

  29                

 Đề nghị xét tốt nghiệp (*)

- Online

- Trực tiếp

 
BM-PDT-29 pdf

BM-PDT-29 word

 theo lịch thông báo trên webstile

  30                

Đề nghị cấp bảng kết quả học tập (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-30

01 ngày

  31                

Đề nghị xác nhận kết quả học tập (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-31

01 ngày

  32                

Đơn xin học cùng lúc hai chương trình (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-32

01 ngày

  33                

Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-33

03 ngày

  34                

Cấp giấy giới thiệu thực tập

- Online

- Trực tiếp

 

 

  35                

Đơn xét miễn và công nhận chứng chỉ (*)

- Online

- Trực tiếp

BM-PDT-35

01 ngày

  36                

Xác nhận vay vốn (*)

- Online

- Trực tiếp

 

 

  37                

Xác nhận cấp bù tiền miễn giảm học phí (*)

- Online

- Trực tiếp

 

 

  38                

Xác nhận sổ ưu đãi trong giáo dục (*)

- Online

- Trực tiếp

 

 

  39                

Đơn xin thôi học vì lý do cá nhân (*)

- Online

- Trực tiếp

 

 02 ngày

  40              

 Đơn xin xác nhận dân tộc (*)

- Trực tiếp

 

 

 

  41                

Đề nghị hỗ trợ khuyến học (*)

- Trực tiếp

BM-PDT-41

 

 

  42

  Đơn xin trở lại học (sau bảo lưu) (*)

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-42

 02 ngày

  43

 Thỏa thuận hỗ trợ khuyến học (*)

- Online

- Trực tiếp

 

BM-PDT-43

 

 

  44

  Đề nghị xét cấp học bổng (*)

 - Online

- Trưc tiếp

 

 BM-PDT-44

 

 45

 Đơn xin giảm học phí

- Online

- Trực tiếp

 

 BM-PDT-45

 

 

 46

 Đơn xin trở lại học (sau kỷ luật)

- Online
- Trực tiếp 

 

 

 

       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 3
Hôm qua: 130
Tổng cộng: 4462537