Thông báo về việc thực hiện thời gian vào lớp năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể các bạn sinh viên về việc thực hiện thời gian vào lớp năm học 2016-2017

Thời gian áp dụng từ ngày 01/8/2016.

                                                      1. GIỜ HỌC LÝ THUYẾT

Buổi sáng

Buổi chiều

Buổi tối

Tiết

Giờ

Tiết

Giờ

Tiết

Giờ

1

Từ 7h30 đến 8h10

7

Từ 13h00 đến 13h40

13

Từ 18h10 đến 18h50

2

Từ 8h10 đến 8h50

8

Từ 13h40 đến 14h20

14

Từ 18h50 đến 19h30

Nghỉ giải lao 10 phút

Nghỉ giải lao 10 phút

Nghỉ giải lao 10 phút

3

Từ 9h00 đến 9h40

9

Từ 14h30 đến 15h10

15

Từ 19h40 đến 20h20

Nghỉ giải lao 5 phút

16

Từ 20h20 đến 21h00

4

Từ 9h45 đến 10h25

10

Từ 15h15 đến 15h55


 

5

Từ 10h25 đến 11h05

11

Từ 15h55 đến 16h35

 

 

Nghỉ giải lao 10 phút

 

 

6

Từ 11h15 đến 11h55

12

Từ 16h45 đến 17h25

 

 

                                                 2. GIỜ HỌC THỰC HÀNH

Ca 1

Ca 2

Ca 3

Tiết

Giờ

Tiết

Giờ

Tiết

Giờ

1–5

Từ 7h30 đến 10h40

7-11

Từ 13h30 đến 16h40

13-16

Từ 18h10 đến 20h50

(Không nghỉ giải lao)

                3. GIỜ HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Buổi sáng

Buổi chiều

Bắt đầu từ 7h30

Bắt đầu từ 14h00

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 3
Hôm nay: 82
Hôm qua: 124
Tổng cộng: 4427464