Thông báo về việc liên hệ công tác học vụ

Phòng Đào tạo thông báo đến các Phòng, Khoa, Trung tâm và Sinh viên về việc liên hệ công tác học vụ nội dung sau:

- Bộ phận một cửa thuộc Phòng Đào tạo có nhiệm vụ: Tiếp nhận, tư vấn,  hướng dẫn sinh viên các vấn đề liên quan đến học vụ, công tác học sinh, sinh viên và công tác chế độ chính sách của sinh viên

- Bộ phận một cửa thuộc Phòng Đào tạo nhận đơn hoặc giấy đề nghị tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên như Đơn xét tốt nghiệp, xác nhận sinh viên, hủy học phần, phúc khảo, khiếu nại, hoãn thi, cấp chứng chỉ, cấp bảng điểm bảng, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận…

- Thông tin liên hệ và thời gian thực hiện:

+ Điện thoại: 0612.211.852  –  0616.252.424

+ Email: daotao@dntu.edu.vn

+ Thời gian: áp dụng từ ngày 06/06/2016

Phòng Đào tạo thông báo đến các Sinh viên DNTU được biết để tiện liện hệ công tác.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 8
Hôm nay: 92
Hôm qua: 124
Tổng cộng: 4427474